Tarieven

Voor het schrijven en het redigeren van teksten hanteren wij een uurtarief van 51,-- euro exclusief de BTW. Een schrijf- of redigeeropdracht kost minimaal één uur. Daarna kost ieder kwartier 12,75 euro exclusief BTW. Dit is altijd inclusief één kosteloze correctieronde.

Bij het vervaardigen van drukwerk of een website zit onze beloning verwerkt in de prijs. Er komen dus geen kosten meer bij voor onze bemoeienis.

Onze verkoop gerelateerde activiteiten worden ofwel voor een vast uurbedrag of op provisiebasis verricht. Een combinatie van deze twee opties kan ook.

De tijd die gemoeid is met de briefing van de opdracht en tussentijds overleg wordt in geen der gevallen in rekening gebracht aan de klant.